Niet nog 'n CO2-braker in Geer­trui­denberg


20 september 2007

Statenvragen van de PvdD Statenfractie Noord-Brabant aan het college van GS op grond van artikel 3.2 van het Reglement van Orde.

Geacht college,

 1. Kent u het bericht ‘Niet nog een CO2-braker in Geertruidenberg’ 1 ?
  (Bron van 1: BN/De Stem, 13.09.2007,
  Het artikel is na te lezen, door op de volgende link te klikken: www.bndestem.nl/oosterhout/article1875193.ece )
 2. Klopt het nog steeds dat u het gebruik van fossiele energie omlaag wilt zien gaan en de
  energievoorziening klimaatneutraal wenst, zoals u in het recente verleden heeft beweerd?
  Staat u nog steeds volledig achter recente uitspraken waarin u zegt dat er zeer terughoudend moet worden omgegaan met de uitputting van de natuurlijke energiebronnen en klopt het dat u de uitstoot van met name CO2 zoveel mogelijk wilt tegengaan?
 3. Is het correct dat het overgrote merendeel (85%) van de stroom van Essent uit
  vervuilende energiebronnen komt?
 4. Indien het antwoord op vraag 2 ja is, bent u op basis daarvan van plan om als aandeelhouder Essent te beïnvloeden richting duurzame energieopwekking? Zo ja, welke middelen gaat u als aandeelhouder aanwenden om Essent daartoe aan te zetten – of heeft u reeds ingezet? Zo neen, waarom niet en hoe verhoudt zich dit tot eerdere uitspaken (zie vraag 2)?
 5. Bent u bekend met het onderzoek van DLR waaruit blijkt dat de energiekosten bij een schoon scenario lager zullen uitvallen dan een scenario met kern– en kolencentrales? Deelt u deze conclusie? Zo neen, op welke gegevens baseert u zich? Zo ja, hoe betrekt u dit aspect in uw afwegingen met betrekking tot het al dan niet ondersteunen van het plan van Essent een nieuwe kolencentrale neer te zetten in Geertruidenberg?
 6. Deelt u de conclusie dat warmte- en stroomproductie uit biomassa veel meer banen oplevert dan productie met steenkool? Zo neen, waarop baseert u zich? Zo ja, hoe betrekt u dit aspect in uw afwegingen met betrekking tot het al dan niet ondersteunen van het plan van Essent een nieuwe kolencentrale neer te zetten in Geertruidenberg?
 7. Deelt u de mening van de fractie van de Partij voor de Dieren dat u alle u ter beschikking staande middelen moet inzetten om het plan een vervuilende kolencentrale in Geertruidenberg te bouwen, tegen te houden? Zo ja, welke acties gaat u ondernemen en op welke termijn? Zo een, hoe rijmt u dit met eerdere uitspraken (zie vraag 2)?
 8. Wat is uw verweer tegen de link die wordt gelegd tussen de grote opbrengst die de provincie geniet uit Essent dividend en het uitblijven van verzet tegen de plannen van het bouwen van een nieuwe zeer vervuilende kolencentrale?


Namens de Partij voor de Dieren Noord-Brabant,
Dr. B. Verstappen

Bron van 1: BN/De Stem, 13.09.2007

Gerelateerd nieuws

Zijn naam was Jaquerito, hem te zien sterven noemt men een ‘feest’.

Dinsdag 9 september is het hoogtepunt van het Festival Toro de la Vega in Tordesilla en zal Jaquerito -een prachtige zwarte s...

Lees verder

Dieronvriendelijke Paul de Leeuw in Zomergasten.

Naar aanleiding van de laatste uitzending van "Zomergasten", met als presentator Paul de Leeuw, heeft Partij voor ...

Lees verder