Over­tre­dingen ‘groene’ wetten (oproep Roar)


26 september 2008

Categorie: Fauna, Nederland, Handhaving, Nummer 20, ROARRR...

Een oproep die we aantroffen in De Takkeling 16 (2008), nummer 2.
Hierbij doe ik een oproep aan alle mensen en organisaties, die in de afgelopen 10 jaar tegen een overheidsinstantie aangifte hebben gedaan van het overtreden van een 'groene' wet (Flora- en faunawet, Vogelwet, Natuurbeschermingswet, Boswet, milieuwetten etc.). Procedures in verband met Ruimtelijke Ordening wil ik graag buiten mijn onderzoek laten.

Ik zou graag willen vragen bij wie er aangifte is gedaan, tegen welke instantie, of het een strafzaak betreft, een civiele (schadeclaim) of beide. Verder is de vraag of er door het OM een vervolging is ingesteld, of deze ter zitting bij de rechter is geweest, of er een veroordeling op is gevolgd en welke straf of schadevergoeding er is opgelegd.

Alle gegevens, hoe compleet of uitgebreid ook, zijn welkom op hmbes@12move.nl



In de rapportage zal ik geen namen noemen van de betreffende instanties, noch van de benadeelden.