Partij voor de Dieren en Mega­stallen-Nee voeren actie in Brabant


20 maart 2013

Ludieke actie tijdens bespreking transitie veehouderij

’s-Hertogenbosch, 20 maart 2013 – Op vrijdag 22 maart vindt er om 8.45 uur een ludieke actie plaats voor het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. Partij voor de Dieren en Burgerinitiatief Megastallen-Nee vragen daarmee aandacht voor de problematiek van verdergaande schaalvergroting in de intensieve veehouderij.

Op 22 maart wordt de toekomst van de veehouderij in Noord-Brabant besproken tijdens de Provinciale Statenvergadering. De Partij voor de Dieren is vooral ontevreden over de uitbreiding van stallen boven anderhalve hectare. Zij maken zich tijdens deze actie hard voor een algemene bouwstop en vermindering van het aantal dieren.

Statenlid Marco van der Wel: ’’We zien het somber in voor de veehouderij, als er toch weer schaalvergroting wordt toegestaan is ongebreidelde groei van de veestapel in delen van Brabant een feit. Dat is absoluut niet wat we willen.’’

De Partij voor de Dieren zal er, door middel van moties en amendementen, tijdens de vergadering alles aan doen om de toekomstige groei van stallen aan banden te leggen en om dierenwelzijn in het nieuwe beleid te verankeren.