Partij voor de Dieren Noord-Brabant wil verbod op kerststal met levende dieren


13 december 2007

Persbericht
Grave, 24 november 2007

De werkgroep Noord-Brabant van de Partij voor de Dieren stuurde afgelopen week een brief aan alle Brabantse gemeenteraden en college’s van B&W In die brief protesteren bij de gemeenten tegen het toelaten van kerststallen die gebruik maken van levende dieren. Met het oog op dierenwelzijn heeft de werkgroep van de Partij voor de Dieren grote problemen met deze traditie. Daarom vindt de werkgroep dat er geen vergunningen mogen worden afgegeven voor het inrichten van een kerststal met levende dieren.

Voor levende kerststallen wordt vaak gewerkt met gehuurde dieren. Dieren die veelal in provisorische en zeer beperkte onderkomens worden ondergebracht. Deze tijdelijke huisvesting voldoet niet aan de minimale normen die voor de dieren noodzakelijk zijn. Omdat de dieren de hele dag in een zeer beperkte ruimte staan, kunnen ze geen natuurlijk gedrag vertonen. Daarnaast worden ze blootgesteld aan allerlei stressfactoren zoals muziek, veel mensen, drukte en lawaai.

Bovendien is de veiligheid van de dieren een groot zorgpunt. De werkgroep refereert aan het drama van de levende kerststal in de gemeente Prinsenbeek, die in brand werd gestoken. Twee schapen konden ternauwernood worden gered door toevallige passanten, maar liepen toch ernstige brandwonden op. In de gemeente Dongen is vorig jaar, ondanks een hek met prikkeldraad, toch geprobeerd een kerststal met een brandbom in brand te steken. De gemeente Lemmer heeft vorig jaar besloten geen levende kerststal te plaatsen omdat dronken uitgaanspubliek in eerdere jaren stenen en vuurwerk naar de dieren gooide.

De Partij voor de Dieren werkgroep Noord-Brabant pleit daarom voor alternatieven zonder levende dieren, zoals deze op enkele plaatsen in Nederland al worden toegepast. De werkgroep dringt er bij de gemeenten op aan dit voorbeeld te volgen.

Einde bericht

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ton Oomen,
Partij voor de Dieren
Voorzitter werkgroep Noord-Brabant
telefoonnummer 06-14919949.
tonoomen@dse.nl

Gerelateerd nieuws

Op zondag 16 dec heeft Birgit tussen 13.00 en 14.00 uur een interview voor de VLO radio.

Mensen die geïnteresseerd zijn, maar de lokale omroep niet via de ether kunnen ontvangen, kunnen via internet meeluister...

Lees verder

Partij voor de Dieren Brabant dient motie naar aanleiding van rapport Loon naar werken in.

Vrijdag 14 december is in de vergadering van de Provinciale Staten met ruime meerderheid een motie van de Partij voor de Dier...

Lees verder