Partij voor de Dieren Brabant dient motie naar aanleiding van rapport Loon naar werken in.


22 december 2007

Vrijdag 14 december is in de vergadering van de Provinciale Staten met ruime meerderheid een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen. Statenlid Brigit Verstappen merkte op dat het rapport Loon naar Werken van de Zuidelijke Rekenkamer onevenredig vaak betrekking had op werknemers van 55 jaar en ouder. Ze vond dit opmerkelijk. Het Provinciaal personeelsbeleid zou op dit punt aangescherpt kunnen worden.

Om het risico te verminderen dat waardevolle kennis en ervaring van oudere werknemers verloren gaat verzocht de PvdD gesteund door bijna alle andere partijen (met uitzondering van de VVD) gedeputeerden om een innovatief en adequaat leeftijdsbewust personeelsbeleid te voeren. De overheidsinstantie heeft hierin immers een voorbeeldfunctie te vervullen.

Fractiesecretariaat
Partij voor de Dieren Noord Brabant
mvdheijde@brabant.nl
ma. don. en vrij. 9.00-12.30
073 - 680 8337