Partij voor de Dieren op weg naar Brussel


3 maart 2014

's-Hertogenbosch, 3 maart 2014 - De Partij voor de Dieren draagt Anja Hazekamp uit Groningen voor als lijsttrekker voor de Europese verkiezingen. Het Brabantse Statenlid Marco van der Wel staat op plaats 8 van de Europese lijst die wordt afgesloten door kamerleden Esther Ouwehand en Marianne Thieme. Tijdens het partijcongres op 30 maart wordt de kieslijst aan de leden voorgelegd.

De partij heeft vandaag ook haar verkiezingsprogramma gepresenteerd: ‘Weerwoord aan Brussel’. De groene eurokritiek van de Partij voor de Dieren is nieuw en verschilt wezenlijk van de eurokritische houding van andere partijen. De Partij voor de Dieren is warm pleitbezorger van internationale samenwerking, maar is kritisch over de huidige, ondemocratische werkvorm van de Europese Unie.

Veel mensen hebben een ongemakkelijk gevoel over de invloed van de EU op hun land. De Partij voor de Dieren begrijpt dat want van Europese samenwerking komt weinig terecht en als die er al is draagt het nauwelijks bij aan wat mensen, dieren, natuur en milieu echt nodig hebben. Daarom is de Partij voor de Dieren wars van voldongen feiten politiek, wars van het idee dat landbouw- en visserijsubsidies een gegeven zouden zijn en dat het ESM of de bankenunie vanzelfsprekendheden zijn.

De kritiek van de Partij voor de Dieren op de EU komt dus niet voort uit nationalistisch- of eigenbelang, maar komt voort uit een algemeen belang waarbij duurzaamheid, mededogen, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid voorop staan.