Meer inzet tegen drugs­afval gevraagd


13 maart 2014

De Partij voor de Dieren in Noord-Brabant wil dat het aantal dumpingen van drugsafval zo snel mogelijk wordt teruggedrongen. De partij dient tijdens de Provinciale Statenvergadering van vrijdag 14 maart een motie in waarin ze vraagt om meer provinciale inzet.

Illegale lozingen van drugsafval komen steeds vaker voor in Brabant en de provincie heeft daarom meegewerkt aan een speciale taskforce. De Partij voor de Dieren is van mening dat zonder extra provinciale inzet er weinig resultaten kunnen worden geboekt en dat de pakkans moet worden vergroot om de dumpingen tegen te gaan.

Eind januari heeft de Partij voor de Dieren bij het college van Gedeputeerde Staten gevraagd of extra toezicht in natuurgebieden mogelijk is. Volgens Gedeputeerde Staten is het Ministerie van Justitie nu aan zet en niet de provincie. Fractievoorzitter Marco van der Wel vindt dat de provincie zelf meer verantwoordelijkheid moet nemen tegen de dumpingen en dat extra toezicht van opsporingsambtenaren en omgevingsdiensten noodzakelijk is.