Provincie: "Meer inzet tegen drugs­afval niet nodig"


14 maart 2014

De motie die de Partij voor de Dieren vandaag indiende voor meer inzet tegen het toenemende aantal dumpingen van drugsafval, kreeg geen meerderheid van Provinciale Staten achter zich. Gedeputeerde Van den Hout (SP) stelde dat er niet meer inzet mogelijk is en ontraadde voor de motie te stemmen.

Noord-Brabant is de provincie waarin de meeste vondsten van gedumpt drugsafval worden gedaan en het aantal neemt alsmaar toe. Gedumpt drugsafval kan leiden tot zeer ernstige schade aan het milieu en gaat gepaard met hoge kosten voor verwijdering van het afval en herstelling van het milieu. De Partij voor de Dieren-motie zou Gedeputeerde Staten opdragen te onderzoeken welke extra inzet de provincie Noord-Brabant kan plegen om het aantal dumpingen van drugsafval zo snel mogelijk te verminderen. De motie werd mee ingediend door de OSN, 50Plus, GroenLinks, de PVV en D66, maar door tegenstemmen van de VVD, het CDA en de SP was er geen meerderheid.