Zorgen over Mega­stallen in het Brabantse Roosendaal


15 maart 2014

De Partij voor de Dieren stelt vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de ontwikkeling van de intensieve veehouderij in de gemeente Roosendaal. De partij heeft met diverse burgers uit de dorpen gesproken die zich zorgen maken over de toekomst van het buitengebied. Volgens de partij zet het huidige bestemmingsplan van de gemeente Roosendaal de deur wagenwijd open voor (mega)stallen rond de kleine kernen Moerstraten, Heerle, Nispen en Wouw.

Mestvergisters zoals BIOMOER in Moerstraten en mestverwerkers zoals ReEnergy in Roosendaal zorgen verder voor een aanzuigende werking op grote veehouderij bedrijven omdat zij daar de afzetmogelijkheden krijgen voor hun mestoverschot. Deze ontwikkeling zorgt voor een verder risico op schaalvergroting van veehouderijen rond de dorpen. De Partij voor de Dieren wil niet dat er nieuwe (mega)stallen rond de dorpen komen en zorgen voor een nieuw overbelast gebied, en vraagt de provincie of het mogelijk is om in te grijpen.

In het dorp Moerstraten is in ieder geval één situatie bekend waar een kleine veehouderij is opgekocht waar grote stallen worden gerealiseerd voor meer dan 5000 varkens en verdere uitbreiding nog mogelijk is. Volgens het bestemmingsplan kunnen zich nog veel meer intensieve veehouders rond de dorpen vestigen. De partij wil van Gedeputeerde Staten weten welke maatregelen zij kan nemen om dit te voorkomen, omdat de vestiging van (mega)stallen onwenselijk is voor de leefbaarheid en volksgezondheid in de kleine kernen.