Partij voor de Dieren orga­ni­seert: Bustoer met burgers en politici door land­bouw­ont­wik­ke­lings­gebied


24 april 2009

Amsterdam, 24 april 2009 – Op zaterdagochtend 25 april organiseert de Provinciale Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Noord-Brabant in samenwerking met de initiatiefnemers van het burgerinitiatief 'Megastallen-Nee' een bustoer door een Brabants landbouwontwikkelingsgbied in de omgeving van Maarheeze. Aansluitend is er een debat tussen burgers, politici en vertegenwoordigers uit maatschappelijke organisaties, milieubeweging en kerk over de (on)wenselijkheid van megastallen. Het burgerinitiatief is opgezet, omdat veel Brabanders ontevreden zijn over de huidige ontwikkelingen op het platteland. Ze willen met het burgerinitiatief de schaalvergroting van de bio-industrie in de provincie tegengaan.

De bus vertrekt om 10.00 uur vanaf Café de Sport aan de Dorpsstraat 13 in Soerdendonk. Mensen die mee willen met deze busrit kunnen zich aanmelden via mvdheijde@brabant.nl

Onder leiding van Roel Schuhmacher van Stichting Chijnsgoed in gevaar (www.chijnsgoed-in-gevaar.nl) wordt getoond wat volgens de initiatiefnemers van het burgerinitiatief en de Partij voor de Dieren de ongewenste impact is van vestiging van de grootschalige intensieve veehouderij op mens, dier, natuur en milieu. Bij de busrit zullen o.a. Wouter van Eck van Milieudefensie en Natasja Oerlemans, lijsttrekker bij de verkiezingen voor Europees Parlement van de Partij voor de Dieren, aanwezig zijn. Ook nemen Provinciale Statenleden uit diverse fracties deel aan de bijeenkomst.

Na afloop van de busrit begint om 11.30 uur in Café de Sport een rondetafel gesprek waar politici, burgers en deskundigen in discussie gaan over de onderwerpen besproken in het burgerinitiatief. Thema’s zijn o.a. gezondheid, landschap, dierenwelzijn en de concurrentiepositie van de Nederlandse veehouderij. Het rondetafel gesprek is vrij toegankelijk voor alle belangstellenden.

Meer informatie over het burgerinitiatief vindt u op www.megastallen-nee.nl