Partij voor de Dieren roept provincie op geen ganzen te vergassen


2 maart 2012

DEN BOSCH, 2 MAART 2012. Staatssecretaris Bleker geeft provincies de mogelijkheid om ganzen te vergassen. Hij wil hiervoor de natuurwetgeving aanpassen. Het doden van ganzen door vergassing veroorzaakt veel dierenleed. De dieren, hele families inclusief jongen, worden gevangen als ze in de rui zijn, en dus niet kunnen vluchten. Ze worden in een container gedreven, wat veel stress veroorzaakt. De wilde dieren raken in paniek als ze opgesloten zitten in de kleine ruimte. Vervolgens wordt er CO2 gas de container ingeblazen waardoor de ganzen in hevige ademnood komen, totdat het gas ze na een tijd doodt.

De Partij voor de Dieren Noord-Brabant wil voorkomen dat de provincie deze wrede methode gaat toepassen, en stelt vandaag vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. De Partij is van mening dat doden van ganzen, op welke manier dan ook, onacceptabel is, en dat er voldoende alternatieven voorhanden zijn om ganzen te verjagen op plaatsen waar ze niet gewenst zijn. Statenlid Marco van der Wel: “Nederland is internationaal gezien één van de belangrijkste broed- en overwinteringslanden voor ganzen, en heeft daarmee een wettelijke verplichting om ze te beschermen.”

Het doden van ganzen is bovendien dweilen met de kraan open. De plaatsen worden meteen ingenomen door nieuwe dieren, en ook worden er meer jongen geboren. Op Texel werden enige jaren geleden onder groot maatschappelijk protest grote groepen ganzen vergast, maar binnen zeer korte tijd waren er weer net zoveel dieren aanwezig als voor het vangen. Nederland is een aantrekkelijk land voor ganzen, het jonge, sappige gras dat op de overbemeste weilanden groeit is favoriete kost. De hoeveelheid ganzen wordt bepaald door het voedselaanbod en kan niet worden gereguleerd door doding, dus ook niet door vangen en vergassen. Juist de versnippering van de Nederlandse natuur en de beperkte uitwijkmogelijkheden die de ganzen hebben zorgt voor meer ganzen in gecultiveerd gebied. Er is al lange tijd bekend dat het aanpassen van natuurgebieden kan zorgen voor minder ganzen op landbouwpercelen.

U kunt de vragen hier inzien.