Partij voor de Dieren stemt niet in met ontwik­keling Airparc Seppe


21 februari 2013

Op 15 februari j.l. zijn de statenfracties van de provincie Noord-Brabant op een werkbezoek naar vliegveld Seppe geweest. Op 22 februari nemen Provinciale Staten een besluit of vliegveld Seppe mag worden uitgebreid met Airparc Seppe een bedrijventerrein met stalling voor vliegtuigen en vergaderruimtes. De Partij voor de Dieren vindt het opmerkelijk dat het bedrijventerrein Airparc Seppe en het vliegveld Seppe twee verschillende bedrijven zullen worden, en dat zodoende het vliegveld faillliet zou kunnen gaan en er dan een bedrijventerrein over blijft.

De Partij voor de Dieren stemt tijdens de statenvergadering tegen de plannen voor het Airparc Seppe omdat zij van mening is dat er voldoende leegstand is op bedrijventerreinen in de buurt van het vliegveld. Ook denkt zij dat met de stalling van meer vliegtuigen er op termijn ook meer gevlogen zal worden vanaf het vliegveld. Statenlid van de Partij voor de Dieren Marco van der Wel: “Wij vinden een uitbreiding van het vliegveld niet acceptabel omdat er onder de plannen geen business case ligt en dat de plannen dus op speculatie zijn gebaseerd.”

Plannen voor Seppe Airparc, een luchthavengebonden bedrijventerrein tussen de luchthaven Seppe en de Rijksweg A58, hebben gezorgd voor hevige reacties uit de omgeving van de luchthaven. Er wordt gevreesd voor meer vliegbewegingen en hinder van de uitbreiding van vliegveld Seppe met Seppe Airparc en dat is tegen eerdere afspraken die gemaakt zijn tussen het vliegveld en omwonenden.