Thema­middag mest­ver­gisting op zaterdag 13 april 2013


1 maart 2013

Op zaterdagmiddag 13 april organiseert de Partij voor de Dieren Noord-Brabant een themamiddag over mestvergisting. Mestvergisting wordt gezien als een manier om duurzaam biogas op te wekken. Daarom gaat de provincie investeren en door heel Brabant nieuwe installaties toestaan. Maar het is niet zo duurzaam als de veeindustrie doet voorkomen. Wat is mestvergisting eigenlijk? En wat doet een installatie met de omgeving? Wat is het beleid van gemeente en provincie? En wat kun je er (juridisch) tegen doen? Deze vragen proberen we te beantwoorden tijdens de themamiddag.

Gastsprekers

Natuur & Milieu
Stichting Natuur & Milieu zet zich in voor een duurzame en gezonde wereld. Zij willen het verschil maken met schone energie, slimme mobiliteit en gezond voedsel. In 2011 schreven ze een rapport over biogas genaamd ‘Heldergroen gas’, waarin de milieu-impact van vergisting is bekeken.

Ervaringsdeskundige
Een jarenlange strijd tegen de mestvergister die het woonplezier bederft, daar komt heel veel bij kijken. Wie weet dit beter dan een ervaringsdeskundige?

Fractiemedewerker Partij voor de Dieren Noord-Brabant
De provincie heeft allerlei plannen en heeft ook de afgelopen jaren al beslissingen rondom mestvergisters genomen. Onze fractiemedewerker weet alles van het provinciaal beleid en wat dat ruimtelijk betekend.

Advocaat van Vos en Vennoten advocaten
Eén van de specialisaties van dit advocatenkantoor is omgevings- en milieurecht en ze hebben ruime ervaring met zaken rondom mestvergistingsinstallaties.

Brabantse Milieu Federatie
De Brabantse Milieufederatie (BMF) is een stichting die opkomt voor een schoon milieu, een vitale natuur en een gevarieerd landschap. Zij overkoepelt rond de 110 vrijwilligersgroepen op het gebied van natuur, milieu en landschap in Brabant en maakt deel uit van de natuur- en milieubeweging in Nederland.

Programma
13.00 tot 13.30 Ontvangst met koffie/thee
13.30 tot 13.40 Welkom door Statenlid Partij voor de Dieren Marco van der Wel
13.40 tot 14.10 Inleidende documentaire van KRO Reporter ‘De biogas beerput’
14.10 tot 14.30 Algemene inleiding door stichting Natuur en Milieu
14.30 tot 14.50 Ervaringsdeskundige: wonen bij en strijden tegen een
mestvergister
14.50 tot 15.10 Pauze
15.10 tot 15.30 Fractiemedewerker over het provinciale beleid
in verleden en toekomst
15.30 tot 15.50 Advocaat van Vos en Vennoten, bekend met juridische
procedures
15.50 tot 16.10 Brabantse Milieu Federatie over het gemeentelijk beleid
rondom mestvergisters
16.10 tot 16.40 Alle sprekers beantwoorden vragen uit het publiek
16.40 tot 17.30 Afsluiting en borrel

Locatie: Natuurmuseum Brabant, spoorlaan 434, Tilburg
Aanmelden: voor 10 april via mbrouwer@brabant.nl
Entree: Gratis

Wij zijn tegen:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren stemt niet in met ontwikkeling Airparc Seppe

Op 15 februari j.l. zijn de statenfracties van de provincie Noord-Brabant op een werkbezoek naar vliegveld Seppe geweest. O...

Lees verder

Mestvergisters, nu even niet!

De Partij voor de Dieren dient op 22 maart een amendement in waarin zij de Staten vraagt om af te zien van een besluit over m...

Lees verder