Mest­ver­gisters, nu even niet!


11 maart 2013

De Partij voor de Dieren dient op 22 maart een amendement in waarin zij de Staten vraagt om af te zien van een besluit over mestvergisters. De partij vindt dat nog veel zaken niet besproken zijn en dat het te vroeg is om op 22 maart een besluit te nemen. Het is niet duidelijk wat er gebeurt met het afvalwater van mestvergisters waar antibiotica en resistente bacteriën in kunnen zitten. Ook heeft de provincie beloofd op 12 april een expert meeting te houden waarin de duurzaamheid van mestvergisters wordt besproken.

De provincie Noord-Brabant denkt dat er de komende jaren 15 tot 20 grote mestvergisters bij zullen komen. De provincie wil de plannen zowel financieel (uit het fonds duurzame energie) als planologisch (incidenteel via de Verordening Ruimte) mogelijk maken. De Partij voor de Dieren wil in ieder geval de expert meeting afwachten. De partij waarschuwde al eerder voor de gevaren van mestvergisting. Op 16 november 2012 eiste de Tweede Kamerfractie een bouwstop omdat uit onderzoek blijkt dat er al jarenlang op grote schaal wordt gefraudeerd waarbij gevaarlijk dierlijk afval met de mest wordt vergist.

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Marco van der Wel: ’’Omdat wij de provincie zijn met het grootste mestoverschot heeft Noord-Brabant een voorbeeldfunctie. We kunnen hier als provincie niet mee doorgaan als er een gevaar is voor de volksgezondheid en als blijkt dat mestvergisting geen duurzame oplossing is voor de mestproblemen.’’

Wij zijn tegen:

Gerelateerd nieuws

Themamiddag mestvergisting op zaterdag 13 april 2013

Op zaterdagmiddag 13 april organiseert de Partij voor de Dieren Noord-Brabant een themamiddag over mestvergisting. Mestver...

Lees verder

Marco van der Wel te gast bij Alles Mag op Zaterdag

Op zaterdag 16 maart is ons Statenlid Marco van der Wel te gast bij Omroep Brabant. Alles Mag op Zaterdag is een wekelijks ra...

Lees verder