Partij voor de Dieren vindt het beleid van Gede­pu­teerde Staten op terrein van natuur­be­scherming zeer tegen­strijdig.


24 oktober 2008

De Partij voor de Dieren vraagt Gedeputeerde Staten uit te leggen hoe het komt dat zij in haar beleid behoud van biodiversiteit binnen het thema natuur tot prioriteit gemaakt heeft (zie Provinciaal Meerjaren Porgramma Landelijke Gebied 2007-2013) terwijl zij bij het toekennen van milieuvergunningen een juridisch onhoudbaar toetsingskader hanteert met mogelijk schadelijke gevolgen voor natuur! Een tegenstrijdigheid die contraproductief werkt voor het behalen van provinciale natuurdoelstellingen.

De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie haar beleid met betrekking tot de doelstellingen op het gebied van biodiversiteit serieus moet nemen. Bij de beoordeling van een milieuvergunning moet zij daarom goed onderzoeken of een natuurgebied geen schade ondervindt. Dat schrijft ook de wet voor en ook een provincie heeft zich daaraan te houden. Door bij herhaling de natuur onvoldoende te beschermen en milieuvergunningen ondeugdelijk te toetsen, roept Gedeputeerde Staten het wantrouwen op van natuurminnend Brabant. Birgit Verstappen: “Burgers moeten zelf goed opletten, en waar nodig procedures starten want de provinciale overheid blijkt in ieder geval op dit terrein onbetrouwbaar.”

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren vindt: Provincie neem belangen omwonenden megastal Diessen serieus

De Raad van State heeft op 22 oktober jl. de door de provincie verleende milieuvergunning voor de megavarkensstal in Diessen ...

Lees verder

Partij voor de Dieren, SP, Groen Links: Kom afspraken duurzame catering na!

De drie partijen hebben vandaag Gedeputeerde Staten (GS) schriftelijk om opheldering gevraagd over het aandeel biologische pr...

Lees verder