Partij voor de Dieren vraagt college om uitstel besluit weg Gorp en Roovert


26 januari 2011

De Partij voor de Dieren Noord Brabant heeft het college van Gedeputeerde Staten vandaag gevraagd om te wachten met een besluit over het al dan niet verlenen van een ontheffing aan de gemeente Hilvarenbeek. Met deze ontheffing wordt autoverkeer op de zandpaden door Gorp en Roovert definitief toegestaan. De situatie in Gorp en Roovert is door de Partij voor de Dieren geagendeerd voor bespreking in de commissie Ruimte en Milieu van 18 februari. De partij wil dat Gedeputeerde Staten de uitkomst van het debat afwacht voordat een besluit genomen wordt.

Het verkeer op de wegen door het waardevolle natuurgebied zorgt voor aantasting van natuur en stilte en beperkt recreatiemogelijkheden. De gemeente Hilvarenbeek heeft een voortoets gedaan om aan te tonen dat het verkeer geen negatieve effecten heeft op het gebied, echter de kwaliteit van deze toets wordt in twijfel getrokken door verschillende politieke partijen alsmede door de Brabantse Milieu Federatie en de Vereniging Natuur en Milieu. Ook is het besluit tegenstrijdig met diverse provinciale plannen die als doel hebben het gebied juist verkeersluw te maken.