Partij voor de Dieren vraagt duide­lijkheid over bouw in landgoed De Utrecht


10 mei 2013

De Partij voor de Dieren stelt vandaag vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de nieuwbouw op het landgoed de Utrecht in de gemeente Hilvarenbeek. De partij maakt zich zorgen over verlies van cultuurhistorie en schade aan de natuur door de bouw op het landgoed, dat ook een stiltegebied is.

Het bestemmingsplan voor de bouw is nog in behandeling bij de provincie Noord-Brabant, maar bewoners van het landgoed zijn bang dat het historisch karakter van het landgoed verloren gaat. De gemeente Hilvarenbeek spreekt namelijk over moderne, niet karakteristieke ontwikkelingen in het gebied en dat zorgt voor onzekerheid bij de omwonenden.

De Partij voor de Dieren is tegen de bouw in het stiltegebied, omdat er een aanzienlijke kans bestaat dat de nieuwbouw schade berokkent aan de planten en dieren die in het gebied leven. Statenlid Marco van der Wel: ’’De plannen van de gemeente Hilvarenbeek worden beoordeeld op de natuurhistorische waarde ervan, dat kan de Partij voor de Dieren niet rijmen met de bouw van nieuwe woningen.’’

Bekijk de vragen hier.