Partij voor de Dieren stelt vragen over risico’s mest­ver­gisters


6 mei 2013

De Partij voor de Dieren stelt vandaag schriftelijke vragen aan het Noord-Brabantse college van Gedeputeerde Staten over de risico’s op ongevallen in of bij mestvergistingsinstallaties en vooral, waarom deze zo slecht geregistreerd worden. Het blijkt dat ongevallen met mestvergistingsinstallaties niet structureel worden vastgelegd door het bevoegd gezag.

Uit een rapport over gasgevaren van biogasinstallaties, blijkt dat meer dan driekwart van de Nederlandse veehouders ooit in zijn of haar directe omgeving geconfronteerd is geweest met mestongevallen door gasvorming.[1] Deze ongevallen worden bijna nooit geregistreerd door de veehouder en ook niet door gemeente en provincie. Op deze manier wordt de schijn gewekt dat mestvergistingsinstallaties relatief veilig in gebruik zijn.

Statenlid Marco van der Wel wil dat de provincie ongevallen met mestvergisters gaat registreren zodat de veiligheid voor mensen en dieren in de omgeving gewaarborgd wordt: ,,De provincie moet zich meer inspannen om de veiligheid voor mensen en dieren te waarborgen door ongevallen te registreren en te onderzoeken.’’

Bekijk de vragen hier.

[1] Gasgevaren van biogasinstallaties, Master Assignment. H. Middelkoop, Amsterdam