Partij voor de Dieren stelt vragen over uitbreiding vergister Biomoer te Bergen op Zoom


27 april 2013

Vandaag heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over uitbreidingsplannen van mestfabriek Biomoer te Roosendaal/Bergen op Zoom. Het bedrijf heeft hiervoor een vergunningaanvraag bij de provincie Noord-Brabant ingediend. De Partij voor de Dieren is kritisch over de plannen omdat er nu al sprake is van overlast voor omwonenden en omdat de natuur mogelijk wordt aangetast.

Met de uitbreiding wordt de capaciteit van de vergister verdubbeld, terwijl omwonenden nu al klagen over hoofdpijn en misselijkheid als gevolg van stankoverlast. Volgens de Partij voor de Dieren wordt de overlast die Biomoer veroorzaakt zwaar onderschat en krijgen klachten hierover bij de gemeente nauwelijks aandacht. De Partij voor de Dieren wil van de provincie weten wat zij hier aan gaat doen. Verder wil de partij weten welke gevolgen de uitbreiding van de vergister, die in een groenblauwe mantel ligt, heeft op de omliggende natuur.

Fractievoorzitter Marco van der Wel ,,Het lijkt er sterk op dat de meldingen van overlast niet serieus worden genomen, dit vinden wij als partij zeer kwalijk." De gemeente Roosendaal heeft slecht naar de omwonenden gecommuniceerd over de komst van BioMoer en de mestfabriek heeft in 2011 illegaal uitgebreid door een aantal voorraadsilo’s te bouwen. De Partij voor de Dieren vraagt aan het college van Gedeputeerde Staten waarom het aanlooptraject zo schimmig is verlopen en waarom deze silo’s niet zijn afgebroken.

Biomoer zou na de uitbreiding 10.000 ton maïs per jaar gaan vergisten, maïs dat ook voor consumptie geschikt is. De Partij voor de Dieren trek de duurzaamheid van mestvergisters in twijfel omdat deze voedingsmiddelen beter voor mens of dier kunnen worden gebruikt.

Bekijk hier de vragen.