Verlies van natuur­waarden in De Utrecht


26 april 2013

De Partij voor de Dieren is van mening dat de bouwplannen in Landgoed de Utrecht een verlies opleveren van de natuurwaarden. De partij is van mening dat de gemeente middels een onafhankelijk onderzoek moet aantonen dat er met de bouwplannen geen verstoring van natuur, waterhuishouding en stiltegebieden plaatsvindt.

Eerder stelde de partij vragen over de bouwplannen in De Utrecht aan de provincie. De provincie stelt in haar antwoorden op 19 april dat de plannen zijn opgesteld in overleg met overheden, bewoners en belangenorganisaties. De gemeente beoogt met het voorontwerp bestemmigsplan het cultuurhistorisch belang te behouden en te versterken. De provincie vindt dat deze doelen verenigbaar zijn met de doelen van EVZ en stiltegebieden.

De Partij voor de Dieren heeft begrepen dat natuurorganisaties wel zijn betrokken maar het niet met de bouwplannen eens zijn. Dat de plannen niet zijn opgesteld met goedkeuring van lokale natuurorganisaties vindt de partij een teken aan de wand. Marco van de Wel, Statenlid van de Partij voor de Dieren: "Wij vinden bouwen in de natuur om het onderhoud van natuur te bekostigen niet duurzaam, op die manier maak je een landgoed zoals De Utrecht op den duur ecologisch kapot."

De Partij voor de Dieren kan zich niet voorstellen dat de bouwplannen geen invloed hebben op de natuur. Het is naar haar mening te makkelijk om alleen te kijken naar het behoud van het cultuurhistorisch complex zoals de provincie dat nu aangeeft. De afwegingen die de gemeente en provincie lijken te maken vindt de Partij voor de Dieren louter gedreven door commerciële afwegingen. Zij is van mening dat ofwel het Rijk ofwel de provincie moeten bijspringen door meer geld vrij te maken voor natuur zodat bouwen in de natuur niet nodig is.

Bekijk hier de vragen en antwoorden.