Partij voor de Dieren wil dat Omroep Brabant blijft


20 april 2013

Tegen de achtergrond van de kabinetsplannen om de financiering van regionale omroepen over te hevelen naar het Rijk, lanceerde Omroep Brabant afgelopen vrijdag de publiekscampagne ‘Brabant verdient een eigen omroep’. De Partij voor de Dieren steunt deze campagne, want ook wij willen dat Omroep Brabant blijft.

De Provinciale Staten heeft afgelopen jaar al een motie over Omroep Brabant aangenomen.

Bekijk het nieuwsbericht en de motie.