Partij Voor De Dieren Vraagt Gs Om Reactie Op Brief Balke­nende En Brief Commissie Stoiber Over Natura 2000


28 januari 2010

Den Bosch, 29 januari 2010 - De Partij voor de Dieren Noord-Brabant vraagt GS vandaag om een reactie op de brief die Balkenende zonder overleg met de kamer stuurde naar EC voorzitter Barroso met het verzoek het Natura 2000 beleid te versoepelen. De Partij voor de Dieren wil van GS weten of zij bij dit advies van de minister-president op enigerlei wijze betrokken is geweest. Ook vraagt zij een reactie van GS op een eerdere, soortgelijke brief die voormalig Commissaris der Koningin Mw. Maij-Weggen stuurde namens de Commissie Stoiber.

De Partij voor de Dieren komt op voor de Brabantse Natura 2000 gebieden en
vreest dat er in deze zeer waardevolle natuurparels meer ruimte komt voor
activiteiten die de natuur schade toe brengen. In een provincie waar de
natuur al in hoge mate versnipperd is en veel schade ondervindt van de
vee-industrie moet GS alles op alles zetten om dat wat er nog is te behouden en te verbeteren. De Partij voor de Dieren wil van GS weten of zij een bijdrage heeft geleverd aan het voorstel van Balkenende, of zij dit voorstel steunt en hoe GS het voorzorgsbeginsel, één van de peilers van het Natura 2000 beleid, gaat toepassen in Brabant.

Fractievoorzitter Birgit Verstappen: "De hele uitkleding van de natuurbeschermingswet is geen louter Haagse kwestie. Ook politieke vertegenwoordigers in de provincie roeren zich. VVD fractievoorzitter Mieke Geeraedts riep enkele maanden geleden in een PS vergadering het college nog op om haast te maken met de verdere ontmanteling van de Natuurbeschermingswet door middel van de Crisis- en Herstelwet. Desnoods
konden er wel wat Natura 2000 gebieden geschrapt worden, aldus Geeraedts.
Geeraedts partij staat minder regels voor, wat in dit geval gelijk staat aan minder natuurbescherming. Gedeputeerde Hoes zei in antwoord op deze vraag van Geeraedts ermee bezig te zijn. In de zomer van 2009 heeft Maij-Weggen een brief gestuurd naar Brussel namens de Stoiber commissie met een soortgelijk verzoek. Hoewel de natuur in Brabant enorm onder druk staat en de soortenrijkdom de laatste vier jaar opnieuw schrikbarend achteruit is gegaan, gaat de lobby voor verdere degradatie van de Brabantse natuur van de zijde van CDA en VVD rustig door."

In de bewuste brief aan Brussel gaf Maij-Weggen aan dat uitbreiding van
bedrijven op oneerlijke manier wordt tegengehouden, terwijl overheden
substantiële bedragen uitgeven aan bescherming van dier- en plantensoorten
die toch niet gered kunnen worden, omdat deze soorten volgens Maij-Weggen
door klimaatverandering verdwijnen. Ze dringt aan op een minder
"conservatieve" benadering van natuurbescherming en vindt het lokaal en
regionaal uitsterven van soorten acceptabel. De Partij voor de Dieren is
zeer ontstemd over dit advies. Ten eerste staan in Brabant veel zeldzame
soorten vooral onder druk door vervuiling en vernietiging van habitat, dus
is het onacceptabel nóg meer ruimte te maken voor bedrijven in
natuurgebieden, en ten tweede dragen gezonde natuurgebieden bij aan het
opvangen van de gevolgen van klimaatverandering, terwijl bedrijven meestal
alleen maar leiden tot een toename van de uitstoot van broeikasgassen.

Gerelateerd nieuws

Megastallen: reageer op de stellingen

Provinciale Staten spreken 19 maart 2010 in elk geval over zes onderdelen uit het burgerinitiatief ‘Megastallen-Nee&rsq...

Lees verder

Partij voor de Dieren stelt tientallen vragen over natuurbehoud en inrichting landelijk gebied

De Partij voor de Dieren heeft vandaag drie sets schriftelijke vragen ingediend bij Gedeputeerde Staten. In de eerste serie v...

Lees verder