Partij voor de Dieren stelt tien­tallen vragen over natuur­behoud en inrichting landelijk gebied


31 januari 2010

De Partij voor de Dieren heeft vandaag drie sets schriftelijke vragen ingediend bij Gedeputeerde Staten. In de eerste serie vragen vraagt de fractie GS om opheldering over haar rol in het Natura 2000 beleid en de interpretatie door GS van het voorzorgsprincipe.

De tweede serie vragen, 53 in getal, heeft betrekking op een besloten werkbezoek over de revitalisering van het landelijke gebied dat vorig weekend plaatsvond. Naar aanleiding van dit werkbezoek werden in de media verschillende uitspraken gedaan over de toekomst van de vee-industrie en het landelijke gebied, en de Partij voor de Dieren vraagt GS in haar vragen om toelichting.

Tenslotte werden vragen ingediend over de ontwikkeling van het voormalige militaire terrein in Baarle-Nassau tot golfterrein annex recreatiepark, terwijl afgesproken was dat deze terreinen teruggegeven zouden worden aan de natuur.

Klik op onderstaande links voor de diverse vragen:

download/Noordbrabant/20100129%20Statenvragen%20Natura%202000.doc

download/Noordbrabant/20100129%20Statenvragen%20herinrichting%20platteland.doc

download/Noordbrabant/20100128%20Statenvragen%20MOB%20complex%20Baarle-Nassau.doc