Partij voor de Dieren wil biomassa in Brabant


17 januari 2014

Het met biomassa beplanten van door de economische crisis braakliggende bedrijventerreinen past uitstekend binnen de Brabantse Energietransitie. De provinciale Partij voor de Dieren-fractie stelt dit naar aanleiding van een verkenning van stichting Probos, adviseur op het gebied van bosbeheer. De Partij voor de Dieren heeft vandaag aan de provincie gevraagd of er ondersteunende middelen beschikbaar gesteld kunnen worden.

Biomassa, en dan vooral houtverbranding, kan een aanvullende bron van energieopwekking worden. Stichting Probos heeft in dat licht een verkenning uitgevoerd naar de potentie van de aanleg van wilgenplantages op braakliggende bedrijventerreinen. De stichting trekt daaruit de conclusie dat in Nederland minstens 2.000 hectare in aanmerking zou kunnen komen voor de teelt van biomassa. De gemeenten Zwolle en Almere hebben al interesse en ook de Universiteit van Wageningen (locatie Lelystad) wil meedoen. Om meer gemeenten te overtuigen, wil de stichting een aantal pilots opzetten.

Partij voor de Dieren-Statenlid Marco van der Wel is van mening dat de verbranding van biomassa om energie op te wekken uitstekend past binnen de Brabantse Energietransitie. De fractie heeft daarom vandaag Statenvragen gesteld over de mogelijkheden om de pilots ook in Brabantse gemeenten plaats te laten vinden. Ook heeft de partij gevraagd of de provincie hiervoor middelen beschikbaar wil stellen, bijvoorbeeld uit het Energiefonds.