Gezellige nieuw­jaars­borrel fractie Brabant


22 januari 2014

Vrijdag 17 januari was er voor de actieve Partij voor de Dieren-leden en andere betrokken Brabanders een nieuwjaarsborrel georganiseerd. De opkomst was hoger dan verwacht waardoor de fractiekamer gezellig vol stond met mensen die zich samen met de fractie inzetten voor dieren, natuur en milieu.

Statenlid Marco van der Wel opende met een speech waarin hij toelichtte waar de fractie het afgelopen jaar mee bezig is geweest en waar de pijlen in 2014 op gericht zullen zijn. Hij bedankte daarbij de vele vrijwilligers voor hun ondersteunende inzet.

Extra aandacht was er voor Marianne Stolp. Zij zet zich sinds jaar en dag in voor de Partij voor de Dieren en weet altijd weer andere leden te enthousiasmeren en te betrekken. Als erkenning daarvoor ontving ze onder andere een oorkonde waarmee zij wordt aangemerkt als “goed Brabants Voorbeeld wegens haar gepassioneerde en niet aflatende inzet voor een beter leven voor de dieren”.


Marianne Stolp en Marco van der Wel