Extra inzet tegen dumpen drugs­afval in Brabant


31 januari 2014

Illegale lozingen van drugsafval komen steeds vaker voor; afgelopen weekend was het raak in Loon op Zand. De Partij voor de Dieren Noord-Brabant wil van het college van Gedeputeerde Staten weten of zij voldoende maatregelen kan treffen tegen het dumpen van drugsafval in natuurgebieden.

De provincie Noord-Brabant vormt naar eigen zeggen in samenwerking met waterschappen en omgevingsdiensten een gesloten front tegen dumpingen van drugsafval, maar de eerste werkbijeenkomst hierover moet nog plaats vinden. De Partij voor de Dieren wil daarom weten wat er op korte termijn kan worden gedaan om herhaling te voorkomen, en binnen welk tijdsbestek de provincie komt met harde maatregelen.

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Marco van der Wel wil ook weten hoeveel milieuschade er is berokkend door het dumpen van drugsafval en in hoeveel Brabantse gebieden er extra toezicht komt. Van der Wel: ’’We moeten deze illegale dumpingen terugdringen en de schade die daardoor wordt aangericht moet in kaart worden gebracht.’’