Brabantse Veehou­derij krijgt groei­mo­ge­lijk­heden


5 februari 2014

De Partij voor de Dieren in Noord-Brabant ziet de nieuwe Verordening Ruimte als een instrument voor de provincie om de veehouderij uit te breiden. Aan de invulling van een goede ruimtelijke ordening wordt volgens de partij voorbij gegaan.

In meerdere gevallen zijn er in de verordening mogelijkheden voor uitbreiding van veebedrijven en ook van mestverwerkingsinstallaties. Hiermee dreigt een gevaar voor de volksgezondheid, omdat er geen afstandsnorm is tussen kippen- en varkensbedrijven. Uit onderzoek blijkt dat hiermee de kans op dierziekten – en de overdracht van die ziekten op mensen – aanzienlijk toeneemt. De Partij voor de Dieren pleit dan ook voor een stop op uitbreidingen van veehouderijen.

Statenlid Marco van der Wel komt tijdens de Statenvergadering met bijna twintig amendementen om de schade voor de volksgezondheid en de natuur zo veel mogelijk te beperken, maar hij vreest dat hij hierin alleen staat: "Eigenlijk is er te veel mis om op te noemen, het is bijna onbegonnen werk. Dieren, natuur en de volksgezondheid leveren eens te meer in voor veehouderij, mestvergisters en bouwprojecten in onze natuur."