Controle Brabantse uitstoot­rechten veehou­derij


6 februari 2014

De Partij voor de Dieren in Noord-Brabant wil een maandelijkse monitoring van de vergunde uitstoot van fijnstof , geur en ammoniak. Met deze monitor kan er door Provinciale Staten beter worden gecontroleerd of het nieuwe beleid met betrekking tot een zorgvuldige veehouderij ook echt gaat werken. De fractie heeft hiertoe een motie ingediend.

Uit cijfers van het Brabantse Bestand Veehouderijen blijkt dat tenminste acht van de Brabantse gemeenten een zeer hoge belasting hebben door uitstoot van fijnstof, geur en ammoniak. De gemeentes Boekel, Bernheze, Sint Anthonis, Deurne, Someren, Gemert-Bakel, Uden en Asten hebben een dusdanige hoge uitstoot dat er sprake is van een overbelast gebied.

De Partij voor de Dieren is van mening dat vanaf nu de uitstoot van fijnstof, geur en ammoniak in alle gemeenten structureel omlaag moet. Fractievoorzitter Marco van der Wel: "Het is voor alle partijen -boeren, burgers en politici- duidelijk dat de maat vol is wat betreft de uitstoot van veehouderijen. Met behulp van deze eenvoudige monitor hebben we als politiek ook de zekerheid dat de uitstoot structureel omlaag gaat."