Partij voor de Dieren wil jachtstop in Brabant


20 januari 2013

In verband met de huidige winterse omstandigheden vraagt de fractie van de Partij voor de Dieren in Noord-Brabant aan het college van Gedeputeerde Staten om met directe ingang een jachtverbod in te stellen voor alle dieren.

Op dit moment is er sprake van een periode met strenge vorst, sneeuwbedekking in de provincie en een zeer beperkte oppervlakte van open water door ijsontwikkeling. De weersverwachting voor de langere termijn geeft aan dat deze omstandigheden voorlopig zullen aanhouden. De beschikbaarheid van voedsel en schuilmogelijkheden voor dieren is hierdoor zodanig beperkt dat er volgens de fractie van de Partij voor de Dieren voldoende aanleiding is om de jacht op dieren onmiddellijk te stoppen.

Statenlid voor de Partij voor de Dieren Marco van der Wel: “ Door de jacht worden bovendien alle dieren opgeschrikt. Zij verlaten hun schuilplaats en verbruiken onnodig veel energie die ze onder deze omstandigheden hard nodig hebben."

U kunt de brief hier inzien.