Opinie: Brief aan GS: betref­fende een verzoek tot een jachtstop in Brabant


20 januari 2013

’s-Hertogenbosch, 20 januari 2013

Brief aan GS: betreffende een verzoek tot een jachtstop in Brabant.

Geacht college,

In verband met de huidige winterse omstandigheden vraagt de fractie van de Partij voor de Dieren in Noord-Brabant aan het college van Gedeputeerde Staten om met directe ingang een jachtverbod in te stellen voor alle dieren.

Op dit moment is er sprake van een periode met strenge vorst, sneeuwbedekking in de provincie en een zeer beperkte oppervlakte van open water door ijsontwikkeling. De weersverwachting voor de langere termijn geeft aan dat deze omstandigheden voorlopig zullen aanhouden. De beschikbaarheid van voedsel en schuilmogelijkheden voor dieren is hierdoor zodanig beperkt dat er volgens de fractie van de Partij voor de Dieren voldoende aanleiding is om de jacht op dieren onmiddellijk te stoppen.

De Partij voor de Dieren vraagt daarnaast om de geldigheid van ontheffingen van de Flora- en faunawet voor het doden van overwinterende ganzen op te schorten.

Bezien de aard van het verzoek vernemen wij graag per omgaande uw reactie.

Met vriendelijke groet,

ir. Marco van der Wel

Partij voor de Dieren