Provincie kan verharding Roovert tegen­houden


12 april 2017

De Partij voor de Dieren vraagt het college van Gedeputeerde Staten hoe de provincie verharding van de Roovert - de verbindingsweg tussen Hilvarenbeek en Poppel – tegen gaat houden. Volgens het college heeft de verharding negatieve effecten op de natuurwaarden en cultuurhistorische waarden in het gebied.

Gekkenwerk, zo noemde de Brabantse gedeputeerde van Natuur het plan van de gemeente Hilvarenbeek eerder. Tijdens de overhandiging van de petitie ‘Laat de Roovert Met Rust’ verklaarde hij op zoek te gaan naar mogelijkheden om de verharding tegen te houden. De provincie uitte eerder haar bezwaren tegen het plan, en heeft de mogelijkheid om de gemeente tegen te houden.

Statenlid Paranka Surminski van de Partij voor de Dieren hoopt dat het college van Gedeputeerde Staten woord houdt: ‘’Naast het cultuurhistorische aspect, zijn de zandpaden ook deel van het leefgebied van vogels, reptielen en insecten. Die hebben het in Brabant al moeilijk genoeg.’’

> U vindt de vragen hier.