Provincie tegen proef­bo­ringen en nieuwe vergun­ningen scha­liegas


16 september 2011

De schriftelijke vragen die de fractie van de Partij voor de Dieren Noord-Brabant heeft gesteld over de schaliegasboringen zijn door Gedeputeerde Staten beantwoord.

U kunt de antwoorden hier inzien.

De Partij voor de Dieren is tevreden met de heldere beantwoording van de vragen en ziet in de antwoorden bevestigd dat de provincie zich zeer terughoudend blijft opstellen ten aanzien van schaliegaswinning. Echter, liever had de partij bevestigd gezien dat schaliegasboringen in het geheel niet zullen gaan plaatsvinden.

Uit de antwoorden komt onder meer naar voren dat de provincie nog steeds tegen proefboringen is in Haaren en Boxtel. Ook wil zij dat er geen nieuwe opsporingsvergunningen verleend worden voordat er onafhankelijk onderzoek naar risico's is uitgevoerd.

Uitspraken van het ministerie van EL&I, die via de media naar buiten zijn gekomen, wijzen er op dat het Rijk gemeenten niet kan dwingen om proefboringen toe te staan. Dit betekent dat de gemeenten aan zet zijn bij de finale beslissing over schaliegaswinning.

GS lijkt verder toe te zeggen dat de provinciale ambitie voor duurzame energie niet aangepast wordt, ook als er toch schaliegas gewonnen gaat worden. Verder bevestigd GS dat schaliegas geen duurzame energie bron is en bovendien een grotere klimaatbelasting heeft dan de winning en het gebruik van normaal aardgas. In de antwoorden staat echter ook dat 'de kern van het beleid, namelijk energie als economische kans' overeind blijft. Hoe deze mening vorm gaat krijgen als de schaliegaswinningen toch doorgaan en er mogelijk financiële belangen mee gaan spelen is echter nog de vraag.

De Partij voor de Dieren Noord-Brabant wil zowel burgers als gemeenten vragen om op te komen voor de bescherming van Brabant en hun stem te blijven verheffen in het schaliegasdebat.