Provincie werkt met black box: ondoor­zichtige depo­si­tiebank moet stoppen


15 februari 2011

De provincie Noord-Brabant heeft haar stikstofdepositiebank noodgedwongen moeten sluiten. De stikstofbank is een ruilsysteem: stopt er ergens een veehouderij, dan zorgt dit voor 'ruimte' om een ander bedrijf te laten uitbreiden zonder dat er nog grotere hoeveelheden stikstof op kwetsbare natuurgebieden terecht komen. Het systeem is echter ondoorzichtig en moeilijk controleerbaar voor derden. Ook zijn er ten onrechte bedrijfsuitbreidingen toegestaan op basis van bedrijfsbeeindigingen elders, die echter al een keer eerder waren gebruikt om mee te salderen.

Werkgroep Behoud de Peel heeft de provincie diverse keren op deze tekortkomingen gewezen en lijkt nu eindelijk gehoor te vinden. De provincie stopt met de depositiebank om dubbeltellingen te onderzoeken en de inzichtelijkheid te verbeteren. Wim van Opbergen van Werkgroep Behoud de Peel: "De manier van werken van de provincie is een black box. Burgers moeten kunnen controleren wat de overheid doet en dat is bij de depositiebank onmogelijk."

De Partij voor de Dieren Noord-Brabant stelt vandaag vragen aan Gedeputeerde Staten over de stop. Zij wil weten hoe een nieuwe depositiebank wél beter toegankelijk wordt gemaakt voor derden en hoe fouten zoals de dubbeltellingen in de toekomst voorkomen worden.
Statenlid Birgit Verstappen: Als de provincie een model blijft hanteren dat niet narekenbaar en inzichtelijk is, kan er nog steeds gegoocheld worden met cijfers. Het is juridisch verplicht om een directe relatie te leggen tussen bedrijfsuitbreiding en bedrijfsbeeindiging en wij willen er zeker van zijn dat dit ook correct gebeurt en de al sterk vermeste natuur niet nog meer te lijden krijgt."