Q-koorts; zeker 80 Brabanders ziek in 2007, hoeveel in 2008?


23 februari 2008

Den Bosch, 22 februari 2008 - Sinds mei van 2007 is er een forse en uitzonderlijke toename geweest van ziektegevallen van Q-koorts bij mensen in Noord-Brabant. Een verband met grootschalige geitenhouderij wordt verondersteld. Partij voor de Dieren stelt vragen aan Gedeputeerde Staten over de risico’s voor de volksgezondheid.

De bacterie Coxiella burnetii die de Q-koorts veroorzaakt is alom in de wereld aanwezig bij verschillende landbouwhuisdieren. Het is een ziekte die maar sporadisch bij de mens voorkomt, ook in Nederland. De afgelopen jaren tot 2007 gemiddeld 5 tot 10 gevallen per jaar in heel Nederland. Dat maakt de situatie in Noord-Brabant vorig jaar dan ook uitzonderlijk.

Vooral in Noord-Brabant zien we de laatste jaren een toename van de intensieve geitenhouderij met een toenemend risico op Q-koorts. De dieren hebben weinig verschijnselen maar de ziekte kan vroeg geboortes en abortus veroorzaken bij de dieren. Daarbij kunnen veel ziektekiemen vrijkomen en komen dan in de mest terecht. Bij grote geitenhouders waar 1000 tot 2000 geiten worden gehouden in potstallen en waar de mest zich maanden kan ophopen, is een grotere kans op verspreiding van de ziekte Q-koorts. De mest kan andere dieren besmetten maar ook mensen door verwaaiing.

Vanaf 2005 is bij een toenemend aantal geitenbedrijven in Noord- Brabant het voorkomen van Q-koorts vastgesteld (zeker bij 10 bedrijven, volgens de gezondheidsdienst voor dieren, de GD). De toename van de ziekte in Noord-Brabant hangt mogelijk samen met de extreme lange periode van droogte in het voorjaar van 2007. Bekend is dat de Q-koorts bacterie vooral via verwaaiing door bijvoorbeeld stof van uitgereden besmette mest, over kilometers afstand besmettelijk kan zijn.

Q-koorts blootstelling kan ook met het werken met dieren samen hangen en de ziekte kan ernstige gevolgen hebben voor zwangere vrouwen en volwassenen met bepaalde hartklachten. Huisartsen en verloskundigen zijn in 2007 met een speciaal schrijven op de hoogte gebracht.

Er word uitgebreid onderzoek gedaan naar de achtergronden van deze uitbraak door de GGD, het RIVM en de GD. Aangezien het ziektebeeld erg op dat van een acute longontsteking lijkt, denkt men vaak eerst aan andere ziekteveroorzakers zoals legionella. Het is gebleken dat er in 2007 ruim 80 mensen ziek zijn geweest in Noord-Brabant als gevolg van Q-koorts waarvan velen ernstig met een ziekenhuisopname. Er was een concentratie van ziektegevallen in de regio oostelijk Noord-Brabant in en om Herpen.

De fractie van de Partij voor de Dieren Noord-Brabant vraagt aan Gedeputeerde Staten of er nu maatregelen genomen zijn om nieuwe verspreiding van Q-Koorts te voorkomen in 2008 aangezien deze dierziekte een gevaar voor de volksgezondheid oplevert.

Gerelateerd nieuws

Provincie bagatelliseert problemen rondom MRSA

Den Bosch, 15 feb. 2008 – Partij voor de Dieren Noord-Brabant is van mening dat de Provincie problemen rondom MRSA baga...

Lees verder

Partij voor de Dieren gaf terecht een oorkonde "Goed Brabants Voorbeeld" aan Dierenkliniek Den Herd

Dieren kliniek Den Herd uit Tilburg is uitgeroepen tot dieren kliniek van het jaar. Meer hierover kun je hier lezen. Na het ...

Lees verder