Stichting


4 maart 2007
Stichting "De Imme" in Tilburg heeft vanmiddag bloemen en een oorkonde ontvangen van de Partij voor de Dieren.
De stichting vierde onlangs hun 25 jarig jubileum.
Voor de meeste mensen zal het Restaurant De Imme, het bekendst zijn.
Dit restaurant werkt met uitsluitend biologische producten en is nagenoeg vegetarisch.
Lekker en gezond eten, dier- en milieuvriendelijk.
Daarnaast is het ook een sociaal-activering project, die, samen met andere partners voortdurend zoeken naar mogelijkheden voor de maatschappelijke participatie van mensen die het (nog) niet redden in reguliere banen.

Een prachtig voorbeeld van het bewust bezig zijn met mens, dier en milieu.
Wij vinden dan ook, dat De Imme een voorbeeldfunctie vervult in Tilburg, en daarom deze bloemen en oorkonde,zeer verdiend !