Uitbreiding vliegveld Seppe verstoort natuur


13 maart 2012

De gemeente Haldenberge is voornemens om toestemming te geven voor uitbreiding van de luchthaven Seppe, nu tijdelijk met een helikopterschool. De Partij voor de Dieren is van mening dat de provincie uitbreiding niet mag toe staan omdat deze strijdig is met de Beleidsnota luchtvaart van oktober 2010 en de verordening ruimte en gaat daarom vragen stellen aan Gedeputeerde Staten.

In deze beleidsnota stelt de provincie dat er slechts ruimte is voor een zeer beperkte groei van luchthaven Seppe binnen de bestaande vergunning. Bovendien geeft de verordening ruimte aan dat het gebied een agrarische bestemming heeft, waardoor er geen bedrijven en kantoren gebouwd mogen worden. Toch wil vliegveld Seppe uitbreiden, in dit geval tijdelijk door een helikopterschool met hangaar toe te laten. Volgens de Partij voor de Dieren mag de gemeente daarvoor geen tijdelijke ontheffing verlenen.

De uitbreiding vindt de partij ongewenst omdat het natuur en milieu te veel aantast en ook meer overlast voor omwonenden tot gevolg heeft. Zij begrijpt dan ook niet waarom de gemeente de groei van de luchthaven toch wil doorzetten ondanks dat de plannen strijdig zijn met zowel het provinciaal beleid als de verordening ruimte. Statenlid Marco van der Wel: ‘Het is onduidelijke welke status de plannen hebben, welke standpunt de provincie in neemt en hoe de statenleden bij de plannen betrokken worden, wij willen duidelijkheid!’.

U kunt de vragen hier inzien.