Eénzijdige bena­dering over provin­ciale weg N69


18 maart 2012

De provincie heeft verheugd gereageerd op het concept akkoord dat is gesloten over de West-parallel, een nieuwe provinciale weg. De Partij voor de Dieren is minder verheugd omdat de provincie door middel van een persbericht en een film een eenzijdige benadering geeft van de problemen op de N69.

De Partij voor de Dieren is van mening dat de provincie alleen oog heeft voor de economische aspecten en weinig aandacht heeft voor de aantasting van natuur en werkelijke oplossingen zoals het weren van vrachtverkeer en meer en beter openbaar vervoer. De Partij voor de Dieren stelt daarom vragen aan de provincie.

De Partij voor de Dieren is tegen het plan voor de West-parallel omdat het prachtige natuur zoals het Dommeldal voor goed vernietigd. Het geopperde plan van de West-parallel heeft veel nadelen, maar daarover spreekt de provincie niet. Moeilijkheden worden continue vooruitgeschoven. Ook lijkt het er op dat niet alle kosten in beeld worden gebracht, zodat de kans groot is dat deze weg uiteindelijk duurder is. Op dat moment kan deze keuze voor de West-parallel niet meer worden teruggedraaid.

De Partij voor de Dieren vindt deze aanpak zeer omgewenst, zeker omdat het problemen niet oplost. Statenlid voor de Partij voor de Dieren Marco van der Wel: ‘De aanleg van meer en bredere wegen leidt altijd tot meer verkeer en een verdere achteruitgang van onze natuur en de luchtkwaliteit.’

U kunt de vragen hier inzien.