Thema­middag biodi­ver­siteit met Tom Bade, Bas Haring en Jaap Dirkmaat


20 maart 2012

Zondagmiddag 22 april organiseert de Partij voor de Dieren Noord-Brabant een themamiddag over ‘Nut en noodzaak van biodiversiteit’ in De Harmonie te Tilburg. Het programma begint om 14.00 uur.

Om de ernstige afname van biodiversiteit in Europa en elders te stoppen werd in 2004 het Europese project Countdown 2010 gelanceerd. In Brabant tekenden honderden organisaties, waaronder de provincie Brabant, de verklaring waarin zij aangaven een bijdrage te willen leveren aan het behoud van biodiversiteit. De Verenigde Naties riep 2010 uit tot het jaar van de biodiversiteit! Nu, twee jaar later lijkt het belang van biodiversiteit nauwelijks meer bestaansrecht te hebben. De overheid bezuinigt fors op natuur. De nieuwe natuurwet stuurt aan op meer gebruik van natuur. Aan de zin van biodiversiteit wordt getwijfeld. Is dat terecht?

Hoe belangrijk is biodiversiteit? Wat is de toegevoegde waarde van natuur? Hoe kunnen we die waarde bepalen en tot uitdrukking brengen?

Aan het woord komen Tom Bade, Bas Haring en Jaap Dirkmaat.

Tom Bade is oprichter en directeur van Triple E, een kenniscentrum dat onderzoek doet naar de baten van natuur en landschap. Hij zal ingaan op de economische waarde van natuur en biodiversiteit. Bas Haring is filosoof en is in zijn onderzoek tot de conclusie gekomen dat streven naar behoud van biodiversiteit onzinnig is. Met deze stellingname strijkt hij menig natuurliefhebber tegen de haren in. Hij licht zijn stelling toe. Jaap Dirkmaat voert als voorzitter van Stichting Das en Boom een juridische strijd tegen de ingezette afbraak van natuur. Hij vertelt hoe het huidige kabinetsbeleid een ‘kookboek voor uitsterven’ is en waarom dit moet worden bestreden.

Na de lezingen zullen de drie sprekers met elkaar in debat gaan en is er gelegenheid tot het stellen van vragen uit het publiek.

Locatie: De Harmonie, Stationsstraat 26 in Tilburg. De Harmonie ligt op loopafstand van Station Tilburg. Het programma begint om 14.00. De zaal is vanaf 13.30 open. Zie ook de kleine poster

Zowel leden als niet-leden zijn welkom. Graag aanmelden vóór 18 april via PartijvoordeDierenNoordBrabant@brabant.nl.

Gerelateerd nieuws

Eénzijdige benadering over provinciale weg N69

De provincie heeft verheugd gereageerd op het concept akkoord dat is gesloten over de West-parallel, een nieuwe provinciale...

Lees verder

Kritieke toestand voor opvangcentra inheemse dieren in Brabant

Het doel van opvangcentra voor inheemse dieren is het opvangen en verzorgen van inheemse dieren die in de problemen zijn ge...

Lees verder