Verbod op circussen met wilde dieren in de gemeente Oss?


17 februari 2007


Foto: Circusleed.nl

Ook in Oss heeft de Partij voor de Dieren zich ingespannen om een door Groen links ingediende motie voor een verbod op circussen met wilde dieren kracht bij te zetten. Tijdens de raadsvergadering van 15 februari was spreekrecht aangevraagd door Daan Gutierrez (kandidaat nummer 8 van de provinciale staten). Dit werd om een formele redenen ingetrokken door de griffier. Niettemin werd het door Daan voorbereidde pleidooi door Groen links uitgesproken tijdens de toelichting op de motie.

Het pleidooi van Daan:
Ik vind dat wilde dieren niet in het circus thuis horen.
Ik ben van mening dat het natuurlijk welzijn van wilde dieren in het circus niet gewaarborgd kan worden! Helaas gaat het houden van wilde dieren in het circus gepaard met onnodig dierenleed, waarvan vele gevallen bekend zijn. En waarschijnlijk nog meer gevallen niet bekend zijn.
Wilde dieren in gevangenschap hebben geen ruimte en vrijheid voor hun natuurlijk gedrag en hun instincten worden hierdoor onderdrukt. Hierdoor kunnen wilde dieren onvoorspelbaar gedrag vertonen met gevaar voor mens en dier.
De dieren worden aangezet dingen te doen die ze volgens mij zelf niet begrijpen en in mijn ogen niet met plezier doen. Ik vind dan ook dat je niet van training kan spreken maar eerder van een vorm van manipulatie. Een beloning in de vorm van een hapje rechtvaardigt dit dan ook niet.
Ik durf ervan uit te gaan dat u het met me eens bent dat wilde dieren, die in het circus gebruikt worden, nooit beter af kunnen zijn dan vrij in de natuur. Ook al zijn ze in gevangenschap geboren ze behouden hun instincten die ze niet kunnen negeren.
Het is vandaag de dag ook duidelijk te zien dat het welzijn van wilde dieren in het circus steeds meer in opspraak komt, en dat er ook daadwerkelijk internationaal veranderingen plaatsvinden. Ik ben er van overtuigd dat het een kwestie van tijd is dat er uiteindelijk een landelijk verbod gaat komen wat ook op internationaal niveau verder uitgewerkt zal gaan worden. Dit alles zal ten goede aan de dieren komen EN ten goede aan de mens.
Het circus zal zich moeten aanpassen wanneer het geen gebruik meer mag maken van wilde dieren. Maar ik denk dat dit juist ten goede zal komen aan de toekomst van het circus. Het gebruik van wilde dieren blijft een punt waardoor vele mensen circussen bewust mijden. Een zwarte vlek die alleen maar groter wordt.
Aangezien men steeds bewuster wordt over dit onderwerp ziet het er niet echt goed uit voor de toekomst van het circus dat nog steeds gebruikt maakt van wilde dieren. Een verandering zal dan ook moeten gaan plaatsvinden wil het circus zekerheid hebben voor de toekomst. Circussen die enkel gebruik maken van vermaak voor mensen door mensen worden dan ook duidelijk steeds populairder.
Een groot deel van het publiek zijn kinderen die van geen kwaad weten en eigenlijk op een verkeerd spoor worden gezet. We geven de kinderen het idee dat de dieren de truckjes met plezier voor ze doen. We geven ze het idee dat wilde dieren beschikbaar zijn voor ons vermaak. Ik denk niet dat het goed is kinderen te vermaken met een dergelijke illusie. Kinderen kunnen we op vele manieren vermaken en we hebben de plicht ze het goede voorbeeld te geven.
Ik vind het leven van wilde dieren in gevangenschap voor het circus, hoe goed ze ook verzorgd worden een vorm van dierenleed. Ik vind het dan ook niet correct dat de circusbezoeker onbewust betaalt voor een stuk leedvermaak. De bezoeker krijgt op dit punt geen kwaliteit voor zijn geld. Uw besluit hierover is dan ook een besluit over kwaliteit. Ik ga er dan ook vanuit dat u de inwoners van uw gemeente kwaliteit gunt op welk gebied dan ook. Ik wil u vragen de circussen te motiveren hun kwaliteit van vermaak te verhogen door de wilde dieren uit de tent te halen.

Tijdens de pauze hoorde Daan in de gangen een opmerking van een van de raadsleden: Hoe weet mijn kind anders hoe een olifant eruit ziet, belachelijk!! Ineens werd het stil toen deze dame zijn groene PvdD trui zag, jammer had best een praatje willen maken.

Daan Gutierrez