Geen circus met wilde dieren in Tilburg


18 februari 2007

De partij voor de dieren heeft in Tilburg de confrontatie gezocht met de enige Brabantse PvdA wethouder voor dierenwelzijn Marieke Moorman. Zij verklaarde in het Brabants dagblad "Een circus met wilde dieren. Prima, dat hoort bij een circus. Ik ben erg te goeder trouw". Voorlopig gaat Marieke Moorman er vanuit dat de mensen van zo'n circus goed met die dieren omgaan. Naar aanleiding van de komst van een Circus uit Moskou met ondermeer Bengaalse tijgers, stuurde Margreet Steendijk uit Tilburg (nummer 19 voor de provinciale staten van de Partij voor de Dieren) haar een brief.

Uit de brief van Margreet
Met verbazing en verbijstering lees ik dat een toch doorgaans zo'n vooruitstrevende Gemeente, met nota bene een wethouder Dierenwelzijn, moeiteloos dit circus
toestemming geeft om haar tenten hier op te slaan. Met als neusje van de zalm enkele Bengaalse tijgers, die hun kunstjes mogen vertonen.
En dat, terwijl in heel Nederland acties worden gevoerd met als motto "Wilde Dieren de Tent uit! Wat U toch niet ontgaan kan zijn. De actiegroep zelf heeft de Gemeente hierover een brief gestuurd, 2 januari 2007. Het is mij niet bekend of hier ook een reactie op gegeven is vanuit de Gemeente. Dat hoor ik graag van U. Ik behoor niet tot deze actiegroep, al draag ik ze een warm hart toe en schrijf U dan ook op persoonlijke titel. Mijn verzoek aan U is om de nodige stappen te ondernemen, om ook in de Gemeente Tilburg géén circussen die nog misbruik maken van wilde dieren, te weigeren. Voor de argumenten van dit verzoek verwijs ik U naar de eerder door mij genoemde brief van de actiegroep "Wilde Dieren de Tent uit". Volgens de gegevens die ik heb, wordt dit initiatief landelijk gesteund door PVDA, GL,SP en D66. En uiteraard de Partij voor de Dieren, welke (nog) niet in onze Gemeenteraad zit. Dat betekent, dat het in Tilburg haalbaar zou zijn om dit dmv een motie te bewerkstelligen.
Tot slot moet ik nog even denken aan een uitspraak, door U gedaan in een interview met de "Brabants Dagblad",op 20 mei 2006, waarin U het volgende zei, ik citeer: "Een circus met wilde dieren. Prima, dat hoort bij een circus. Ik ben erg te goeder trouw. Voorlopig ga ik er vanuit dat de mensen van zo'n circus goed met die dieren omgaan". We zijn nu ruim een half verder, na deze uitspraak, ik hoop dat er intussen bij U een andere kijk op deze zaak is ontstaan, de lijn van het landelijke standpunt van de PVDA. Zegt U nou zelf, er is toch maar één plaats waar een wild dier thuishoort, de naam zegt het al: "in het wild". Een gedetineerde in Nederland heeft het ook "goed". Beter, waarschijnlijk, want die hoeft niet eindeloos op transport en elke avond onnatuurlijk gedrag te vertonen. Toch benoemen wij onvrijwillige opsluiting een STRAF, en zo is het ook bedoeld. Voor tijgers, mevrouw Moorman, is het een levenslange, uitzichtloze, zinloze straf en ik zou het zeer nobel vinden, wanneer de Gemeente waarin ik woon, NEE zegt tegen deze vorm van dierenmisbruik. Graag hoor ik van U hoe U over deze kwestie denkt en of U bereid bent hier stappen in te gaan zetten.Margreet Steendijk.