Vragen over stal­branden in Brabant


6 juli 2012

Partij voor de Dieren stelt vragen inzake stalbranden in Brabant en de negatieve uitstraling daarvan op het imago van de provincie Noord-Brabant.

Het aantal stalbranden –en daarmee het aantal omgekomen dieren- is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. De negatieve impact van een dergelijke stalbrand is groot op zowel de dieren, de boer en op de uitstraling van de provincie Noord-Brabant. De Partij voor de Dieren heeft aan het college van Gedeputeerde Staten een aantal vragen gesteld met betrekking tot de stalbranden en het imago van de provincie Noord-Brabant.

De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over de noodzaak van goede voorlichting over stalbranden teneinde hierover bewustwording te creëren bij staleigenaren, en over de bereidheid van de provincie om die voorlichting vorm te geven en te bekostigen. Ook heeft de Partij voor de Dieren aan het college gevraagd naar de bereidheid om in regulier overleg met de ministeries van VROM en Binnenlandse Zaken aandacht te vragen voor de problematiek rond de stalbranden.

U kunt de vragen hier inzien.