Vragen over mest­ver­werking in Helmond


3 juli 2012

Partij voor de Dieren stelt vragen over vergunningverlening grootschalige mestverwerkingsinstallatie.

Firma Den Ouden heeft op 2 juli 2012 een wijziging van de omgevingsvergunning aangevraagd om de vestiging van een grootschalige mestverwerkingsinstallatie te realiseren. Als de omgevingsvergunning door het college van Gedeputeerde Staten wordt aangepast, wordt het voor de firma mogelijk om 60.000 ton mestkorrels per jaar te produceren. Door de vestiging van een dergelijke mestverwerkingsinstallatie lijken geurhinder en verkeersoverlast onvermijdelijk. De Partij voor de Dieren maakt zich ernstige zorgen over de negatieve effecten van de mogelijke vestiging van de mestverwerkingsinstallatie en heeft hierover een aantal vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld met betrekking tot risico’s voor de volkgezondheid, de technieken ter voorkoming van stankhinder en de gevolgen van de verwerking van de mest in de installatie. Ook zijn er vragen gesteld over de jaarlijks benodigde hoeveelheid mest, de wijze waarop deze mest wordt aangevoerd en over de oorzaak van de afbranding van een vroegere installatie van firma Den Ouden. Tevens wil de Partij voor de Dieren helderheid over waarom er door de provincie informatie is opgevraagd bij Den Ouden.

U kunt de vragen hier inzien.

Wij zijn tegen: