Partij voor de Dieren vraagt steun voor Opvang­centra van dieren uit het wild


8 juni 2012
Vandaag, 8 juni 2012 is in de commissie Ecologie en Handhaving de notitie 'Opvang van inheemse dieren uit het wild' besproken. In deze notitie kaart de Partij voor de Dieren de problemen in de opvang van inheemse dieren aan en doet voorstellen voor ondersteuning van de sector. Veel partijen reageerden sympathiek op het initiatief van de Partij voor de Dieren. Er was een goede discussie waarin partijen over een weer een vragen stelden en hun eerste standpunt toelichtten. De Partij voor de Dieren neemt deze opmerkingen mee en gaat de voorstellen verder uitwerken. U kunt de nota hier vinden. Wordt vervolgd.