Weer nieuwe misstanden in buiten­gebied Baarle-Nassau Ulicoten.


6 juli 2009

In de gemeente Baarle Nassau, tussen Baarlebrug en Raykensschoor zijn langs het doorgaande zandpad ter hoogte van Staats Bos Beheer-akker 14E de bermen en houtwallen langs de zandweg over de lengte van honderden meters zwaar beschadigd. Zie de foto's van de vernieling.

Door deze vernieling is de biotoop van de laatste in dit gebied voorkomende Geelgors , en andere struweeldieren, zwaar beschadigd geraakt. Ook nog eens midden in het broedseizoen. De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld aan de verantwoordlijke burgemeester en wethouder. Onder andere wat de gemeente nu van plan is te ondernemen om die voortdurende vernieligen in het buitengebied een halt toe te roepen.


Klik hier voor de brief.