Zorgen over uitbreiding Vliegveld Seppe


24 februari 2014

De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de uitbreiding van luchthaven Seppe. Het onderwerp wordt 21 maart bij de provincie behandeld. De Partij voor de Dieren is van mening dat burgers te weinig bij de uitbreidingsplannen worden betrokken en maakt zich zorgen over het toekomstig gebruik van de luchthaven.

De Partij voor de Dieren stelt daarom vandaag vragen aan het College en wil weten waarom het wettelijk verplichte gebruiksplan niet is gemaakt. Verder wil de partij weten wat de invloed van de uitbreiding is, met name het plan voor een tweede taxibaan, op de geluidsbelasting in de omgeving. Ook wil de partij weten op welke wijze wordt gegarandeerd dat zich alleen luchtvaartgebonden bedrijven zullen vestigen op het uitgebreide vliegveld.

Fractievoorzitter Marco van der Wel: ’’Zonder een gebruiksplan weten burgers, bedrijven en gemeenten niet wat hen de komende 5 jaar aan vliegverkeer staat te wachten en dat vinden wij onacceptabel. Verder is afgesproken dat het bedrijventerrein niet mag concurreren met bedrijventerreinen in de omgeving. Het is ons niet duidelijk hoe dat is vastgelegd en wie dat controleert."

U kunt de vragen en antwoorden hier inzien.