"Vernietig vrij­ge­komen dier- en emis­sie­rechten"


14 februari 2014

De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie actief moet gaan werken aan de reductie van de veestapel door het innemen van rechten van stoppende veehouderijbedrijven. De partij heeft daarover vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Bij verschillende projecten in Noord-Brabant, zoals de aanleg van wegen en industrieterreinen, worden er veehouderijen uitgekocht. Volgens fractievoorzitter Marco van der Wel is dit een kans om het aantal dieren en de uitstoot in Brabant terug te brengen: ’’Ik kan me voorstellen dat het bij dergelijke projecten makkelijker en goedkoper is om rechten te verwerven. Onze motie ‘ruimte voor ruimte bij knelpunten regeling’ die op 22 maart 2013 is aangenomen kan hierbij houvast bieden voor de provincie.’’