Opinie: Hoe het verder moet met de inten­sieve veehou­derij?


12 februari 2014

Februari 2014
Vrijdag 7 februari nam de provincie besluiten over de toekomst van de Brabantse veehouderij, waaronder de Brabantse Zorgvuldigheidscore (BZV). De Partij voor de Dieren staat uiterst kritisch tegenover de plannen van Gedeputeerde Staten en heeft 20 amendementen en een motie ingediend. Het resultaat was ronduit teleurstellend. Een samenvatting van de Statenvergadering is hier te lezen.

Hieronder staat een aantal eerdere nieuwsberichten van onze fractie over de toekomst van de Brabantse intensieve veehouderij:
6 februari: Partij voor de Dieren pleit voor controle uitstootrechten veehouderij
5 februari: Verordening Ruimte geeft alleen aan veehouderij ruimte
14 januari: Brabant en Limburg: overbelast gebied!
8 januari: Dierenwelzijn geen onderdeel meer van BZV?

2013
Dit voorjaar neemt de provincie een aantal belangrijke beslissingen over "hoe het verder moet met de intensieve veehouderij".

Op 5-6-7 februari is er een door de provincie georganiseerde werkconferentie waar alle stakeholders bij aanwezig zullen zijn (eerst locatie Parma nu locatie St Michielsgestel). Eind maart zullen dan in commissies en staten-vergadering knopen worden doorgehakt. Na aandringen van de Partij voor de Dieren zijn ook vertegenwoordigers van Megastallen Nee bij de werkconferentie uitgenodigd.

De denkrichting die het Brabants bestuur in wil slaan is als volgt:
Ontwikkelruimte moet je verdienen. Men wil aan bedrijven ontwikkelruimte bieden mits het bedrijf stappen zet richting zorgvuldige veehouderij (volgens ideeën commissie van Doorn) Er zal dan een duurzaamheidslat langs initiatieven gelegd gaan worden die dan bepaalt of een bedrijf mag uitbreiden. De huidige maximale bouwblokgrootte van 1.5 ha ziet men als een belemmering en hier wil men weer vanaf. Men wil géén maximum stellen aan de omvang van het bedrijf of gebieden hiervoor aanwijzen. Kortom overal in het buitengebied; in verweving en logs; kunnen er meer megastallen ontstaan, maar dit keer wel met een duurzaam sausje er overheen!

Als Partij voor de Dieren willen dat niet. Wij zijn de mening toegedaan dat er géén ontwikkelruimte is omdat er al genoeg vee in Brabant is!