Ruim­te­lijke ordening


Open ruimte in Nederland is schaars. De ruimte die er is moeten we koesteren. Het belang van een groene, schone leefomgeving voor mens en dier staat in alle ruimtelijke plannen voorop.

Als de provincie haar werk niet goed doet verrommelt het landschap, verrijzen overal megastallen en verdringt het beton de natuur. In elke provincie in Nederland zijn vele voorbeelden te vinden waaruit blijkt dat de provincie haar regie op de ruimtelijke ordening heeft laten varen. Het overschot aan leegstaande kantoren en bedrijventerreinen, verpretparking van de natuur en de megamorfose van de landbouw springen daarbij het meest in het oog.

  • Milieuvriendelijk vervoer

    De Partij voor de Dieren wil ruim baan voor de voetganger en fietser. Openbaar vervoer moet, zowel in stedelijk als landelijk gebied, duurzaam, efficiënt, betrouwbaar en toegankelijk zijn. Er moeten geen nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer bij komen en bestaande wegen moeten niet worden uitgebreid.

    Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Provin­ciale Staten gaan in debat over de verdozing van Brabant

Een aantal partijen wil in Provinciale Staten het debat aangaan over de verdozing van Brabant. In reactie op de brief van acht actiegroepen over de komst van steeds meer megalomane distributiecentra, hebben Partij voor de Dieren, GroenLinks, Lokaal Brabant, de SP, en de PVV een zogeheten themabijeenkomst aangevraagd. De partijen willen de actiegroepen uitnodigen hun noodkreet ook in het provincieh...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws