Ruim­te­lijke ordening


Als de provincie haar werk niet goed doet verrommelt het landschap, verrijzen overal megastallen en verdringt het beton de natuur. In elke provincie in Nederland zijn vele voorbeelden te vinden waaruit blijkt dat de provincie haar regie op de ruimtelijke ordening heeft laten varen. Het overschot aan leegstaande kantoren en bedrijventerreinen, verpretparking van de natuur en de megamorfose van de landbouw springen daarbij het meest in het oog.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Vragen over ontwik­keling “Ontwerp­be­stem­mingsplan ‘Poort­gebied Bergsche Heide en ontslui­tingsweg’ te Bergen op Zoom”

Geacht college, Als het aan de gemeente Bergen op Zoom ligt, komt er een zogenoemd iconisch hotelplan ten Oosten van de A4 bij Bergen op Zoom. De projectlocatie sluit aan op Landschap van Allure en tevens Natura 2000-gebied de Brabantse Wal. De Brabantse Wal kampt met verdroging en een slechte waterkwaliteit en telt een aantal beschermde gebieden en vele beschermde planten- en diersoorten. Dit he...

Nieuws