Ruim­te­lijke ordening


Open ruimte in Nederland is schaars. De ruimte die er is moeten we koesteren. Het belang van een groene, schone leefomgeving voor mens en dier staat in alle ruimtelijke plannen voorop.

Als de provincie haar werk niet goed doet verrommelt het landschap, verrijzen overal megastallen en verdringt het beton de natuur. In elke provincie in Nederland zijn vele voorbeelden te vinden waaruit blijkt dat de provincie haar regie op de ruimtelijke ordening heeft laten varen. Het overschot aan leegstaande kantoren en bedrijventerreinen, verpretparking van de natuur en de megamorfose van de landbouw springen daarbij het meest in het oog.

  • Milieuvriendelijk vervoer

    De Partij voor de Dieren wil ruim baan voor de voetganger en fietser. Openbaar vervoer moet, zowel in stedelijk als landelijk gebied, duurzaam, efficiënt, betrouwbaar en toegankelijk zijn. Er moeten geen nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer bij komen en bestaande wegen moeten niet worden uitgebreid.

    Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Dien massaal ziens­wijzen in tegen bedrij­ven­terrein in Bavel

De Partij voor de Dieren roept inwoners van Bavel en Breda op om zich te verzetten tegen een nieuw groot bedrijventerrein ten zuiden en oosten van Bavel, door vandaag en morgen nog een zienswijze op de omgevingsvisie van Breda in te dienen. De partij roept hiertoe op omdat door de grootschalige ontwikkelingen het landschap rond Breda wordt aangetast, natuur een knauw krijgt en Bavel dreigt te word...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws