Tech­nische vragen over de bepa­lingen rond Land­schappen van Allure-subsidie voor fietspad Halsters Laag in Bergen op Zoom


Indiendatum: 3 jun. 2022

De gemeente Bergen op Zoom wil een fietspad door het Halsters Laag aanleggen. Voor dit plan is subsidie door de provincie verstrekt in het kader van Landschappen van Allure (LvA). De wethouder stelt dat de gemeente “mogelijk tonnen moet terugbetalen aan de provincie als het plan niet doorgaat”.

Wij hebben hierover de volgende vragen.

1. Welke bepalingen gelden er voor deze subsidie in het kader van LvA?

2. Is hoeverre komen deze subsidiebepalingen overeen met de bepalingen van de LvA-subsidie voor het niet gerealiseerde biomassaplein, welke definitief niet terug betaald hoeft te worden, omdat het daadwerkelijk realiseren geen voorwaarde voor de subsidie was?

3. Wie bepaalt of de gemeente inderdaad geld terug moet betalen als het fietspad niet wordt aangelegd?

4. Is de toegekende LvA-subsidie hoger dan de aanlegkosten van het betreffende fietspad en/of voorziet de LvA-subsidie in de volledige aanlegkosten van het fietspad?

Indiendatum: 3 jun. 2022
Antwoorddatum: 9 jun. 2022

De gemeente Bergen op Zoom wil een fietspad door het Halsters Laag aanleggen. Voor dit plan is subsidie door de provincie verstrekt in het kader van Landschappen van Allure (LvA). De wethouder stelt dat de gemeente “mogelijk tonnen moet terugbetalen aan de provincie als het plan niet doorgaat”.

Wij hebben hierover de volgende vragen.

1. Welke bepalingen gelden er voor deze subsidie in het kader van LvA?

Antwoord:
De subsidie moet voldoen aan de voorwaarden uit de Subsidieregeling landschappen van allure Noord-Brabant. Deze zijn te vinden op: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR275990


2. Is hoeverre komen deze subsidiebepalingen overeen met de bepalingen van de LvA-subsidie voor het niet gerealiseerde biomassaplein, welke definitief niet terug betaald hoeft te worden, omdat het daadwerkelijk realiseren geen voorwaarde voor de subsidie was?

Antwoord:
Subsidiebepalingen van het biomassaplein komen overeen met de voorwaarden uit de Subsidieregeling landschappen van allure Noord-Brabant.


3. Wie bepaalt of de gemeente inderdaad geld terug moet betalen als het fietspad niet wordt aangelegd?

Antwoord:
Na afloop van het project wordt de subsidie vastgesteld. Hierbij wordt getoetst of is voldaan aan de Subsidieregeling en de verleningsbeschikking. Indien de daadwerkelijk gemaakte kosten lager zijn dan de begrote kosten, zal een subsidie conform de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant en de Subsidieregeling lager worden vastgesteld.


4. Is de toegekende LvA-subsidie hoger dan de aanlegkosten van het betreffende fietspad en/of voorziet de LvA-subsidie in de volledige aanlegkosten van het fietspad?

Antwoord:
Voor subsidies onder Subsidieregeling landschappen van allure Noord-Brabant geldt dat de subsidie voor het volledige project 100% van de subsidiabele kosten bedraagt tot een maximum van 50% van de totale projectkosten. De aanleg van het fietspad is onderdeel van het project West Brabantse Waterlinie. Aanvrager kan binnen dit principe zelf bepalen voor welk deelproject de subsidie wordt ingezet. Hiermee is het mogelijk dat delen van het project meer dan 50% subsidie ontvangen als er op andere delen minder subsidie wordt ontvangen.

Interessant voor jou

Technische vragen over de ‘dagelijkse briefing’ van Microsoft Viva en de privacygevoeligheid van de @psbrabant.nl-accounts van Brabantse volksvertegenwoordigers

Lees verder

Technische vragen over het vergunningenbeleid rond evenementen met stikstofuitstoot en mogelijke verstoring van beschermde soorten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer