Tech­nische vragen over de brief van IVN Groene Zoom en andere natuur­or­ga­ni­saties op de Brabantse Wal (afschrift aan Water­schap Brabantse Delta) over het toetsen van agra­rische water­win­ningen op de Brabantse Wal aan de Wet natuur­be­scherming


Indiendatum: 24 nov. 2022

Op de LIS bij de AV van 21 november 2022 staat een brief met bovenstaande titel. De rechtbank heeft op 21 juli 2022 onder andere overwogen dat onvoldoende is onderbouwd dat door grondwateronttrekkingen ten behoeve van beregening geen significant gevolg optreedt en dat de provincie binnen zes maanden met inachtneming van deze uitspraak een nieuw besluit moet nemen. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Is bekend wanneer het nieuwe besluit van de provincie Noord-Brabant wordt gepubliceerd?

2. In hoeverre strekt het nieuwe besluit ertoe dat de agrarische waterwinningen op de Brabantse wal worden getoetst aan de Wet natuurbescherming?

Indiendatum: 24 nov. 2022
Antwoorddatum: 30 nov. 2022

Op de LIS bij de AV van 21 november 2022 staat een brief met bovenstaande titel. De rechtbank heeft op 21 juli 2022 onder andere overwogen dat onvoldoende is onderbouwd dat door grondwateronttrekkingen ten behoeve van beregening geen significant gevolg optreedt en dat de provincie binnen zes maanden met inachtneming van deze uitspraak een nieuw besluit moet nemen. Dit heeft bij ons geleid tot de volgende vragen.

1. Is bekend wanneer het nieuwe besluit van de provincie Noord-Brabant wordt gepubliceerd?

Antwoord:
Nee


2. In hoeverre strekt het nieuwe besluit ertoe dat de agrarische waterwinningen op de Brabantse wal worden getoetst aan de Wet natuurbescherming?

Antwoord:
Dat is op dit moment nog niet bekend.

Interessant voor jou

Vragen over de invloed van het actieplan ‘Toekomst voor Jonge Boeren’ op het toekomstperspectief van vitale natuur, woningbouw en duurzame plantaardige landbouw

Lees verder

Technische vragen over Grondexploitatie Bergsestraat - sportpark Huijbergen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer